Hulp bij WMO aanvraag

IS HET MOGELIJK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WMO, PGB OF UWV VOOR EEN PRODUCT VAN 2KERR?

Ja dat kan zeker en dit wordt ook veel toegepast. Een groot deel van onze klanten maakt gebruik van enige vorm van subsidie. Dit kan de gemeente zijn (WMO/PGB), dit kan het UWV zijn (wanneer het werkgerelateerd is) en dit kan zelfs ook een fonds of crowdfunding zijn. Wij kunnen hier uitgebreid over adviseren en kunnen je ondersteunen bij de noodzakelijke procedure. Ruben is ervaringsdeskundige en is graag bereid om je hier persoonlijk bij te begeleiden.

Hallo ik ben Ruben,

Sinds 2005 heb ik een complete dwarslaesie T12, vanwege een motorongeluk. Daardoor ben ik volledig afhankelijk van een rolstoel. Ik gebruik een balansrolstoel, die verstrekt is door de WMO. De aanvraag, tot verstrekking heeft ook wel even geduurd. Veel gemeenten kennen de balansrolstoel namelijk nog niet. Daardoor lopen aanvraag, van degenen die hiervoor in aanmerking komen, tegen een aantal barrières aan. Graag wil ik, daar waar nodig is, proberen cliënten te ondersteunen in dit proces, door middel van mijn eigen kennis en ervaring op dit gebied. Dus heeft u vragen, of wilt u meer informatie neem dan gerust contact met mij op. Vul het onderstaande contactformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Ook ben ik te bereiken op:
0412-488703
ruben@2kerr.com

GEMEENTEN:

In Nederland is het zo geregeld dat elke gemeente de taak heeft om invulling te geven aan de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor inwoners met een beperking. De gemeente heeft hiervoor een budget beschikbaar, waarmee zij kunnen voldoen aan de zorgplicht die de gemeente heeft naar haar inwoners. Vanzelfsprekend is dit een grote verantwoordelijkheid met veel verschillende zorgbehoeften, waardoor de gemeente zorgvuldig en kritisch kijkt naar de besteding van het beschikbare budget. Ten aanzien van hulpmiddelen, stelt de gemeente een kernassortiment op waarmee de meest gangbare hulpmiddelen kunnen worden verstrekt. De uitvoering daarvan wordt doorgaans uitbesteed aan een leverancier die hierin is gespecialiseerd. De producten van 2Kerr vallen niet in het kernassortiment waardoor deze niet standaard verstrekt worden.

Het is echter toch mogelijk om aanspraak te maken op een product van 2Kerr. Dit kan wanneer er een onderbouwing is die aangeeft dat er specifieke behoeftes zijn die niet kunnen worden afgedekt door het kernassortiment, maar wel door een 2Kerr product. Of dat er meerdere oplossingen noodzakelijk zijn die gezamenlijk duurder zijn dan een 2Kerr product. Een gemeente kijkt naar het goedkoopst adequate hulpmiddel om aan de behoefte te kunnen voldoen. In het ene geval is het 2Kerr product het meest adequaat, in het andere geval is het de goedkooptste oplossing. In beide gevallen is het noodzakelijk om een maatwerk aanvraag in te dienen bij de gemeente waardoor de procedure wordt gestart om dit te onderzoeken. Veel van onze klanten hebben dit traject doorlopen en delen graag hun positieve ervaringen met ons, waardoor we veel kennis hebben opgebouwd om je te helpen bij deze aanvraag.

Daarnaast zien we de laatste jaren een duidelijke trend dat steeds meer gemeenten de voordelen gaan inzien van de 2Kerr producten en overgaan tot een WMO verstrekking of PGB toekenning. We willen hiermee niet de indruk wekken dat dit voor iedereen van toepassing is. Maar het is duidelijk dat voor een bepaalde groep mensen dit de enige adequate oplossing is en ook steeds meer gemeente komen tot dit inzicht.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

UWV:

In Nederland willen we iedereen een kans geven op de arbeidsmarkt, dus ook mensen met een fysieke beperking. Sterker nog, er is sinds kort een participatieverplichting voor bedrijven om werkplekken te bieden aan mensen met een beperking. Het UWV is de instantie die hierbij bemiddelt en ondersteunt. Dit kan bijvoorbeeld door het verstrekken van voorzieningen die het mogelijk maken je werk uit te voeren, ondanks je fysieke beperking. Of voorzieningen die het mogelijk maken om überhaupt op je werk te komen. Bij deze voorzieningen kun je denken aan een aangepast bureau, maar ook aan mobiliteitshulpmiddelen die je nodig hebt om je werk uit te voeren. De producten van 2Kerr kunnen hierbij een uitkomst bieden en een specifieke behoefte invullen. Om deze reden heeft het UWV dan ook deze producten onderkend en wordt in bepaalde situaties een 2Kerr product verstrekt aan een medewerker. Het kan zijn dat de werkgever wordt verzocht hierbij ook een deel voor zijn rekening te nemen.

Een aantal van onze klanten heeft dit traject doorlopen en deelt hun ervaringen met ons, waardoor we je kunnen helpen bij deze aanvraag.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Is het tijd voor onderhoud of heb je service nodig?

Neem dan contact met ons op of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Call +31 88 045 0700