Scholing Ergotherapeuten

Wil je meer te weten komen over onze producten en accreditatie punten verdienen? Geef je dan op voor onze workshop balanstechniek in hulpmiddelen. De cursus neemt 1 dagdeel in beslag, is incl. lunch en geheel kosteloos om deel te nemen. Na deelname ontvang je 3 geaccrediteerde punten.

Workshop rolstoelen met balanstechniek

In de cursus wordt besproken wat balanstechniek is en wat het kan toevoegen in een hulpmiddel. Besproken wordt welke eigenschappen een hulpmiddel met balanstechniek kent en wat de invloed hiervan is op het functioneren van je lichaam, daarnaast kunnen deelnemers het rijden op een hulpmiddel met balanstechniek zelf ervaren. Het doel van de cursus is de kennis over deze hulpmiddelen vergroten zodat therapeuten een passend advies kunnen geven bij cliënten met mobiliteitsbeperkingen.

Aan het eind van de cursus kan je:
– uitleggen wat een rolstoel met balanstechniek is
– uitleggen welke verschillende rolstoelen met balanstechniek er zijn
– bepalen welk type gebruiker bij welk type rolstoel past
– toelichten welke mogelijkheden er zijn m.b.t. vergoeding van een rolstoel met balanstechniek
– je kennis over rolstoelen met balanstechniek toepassen om een client met een mobiliteitsbeperking een passend advies te geven

Deelname aan deze cursus in kosteloos.

Programma overzicht

13.00 tot 13.30 – Inloop
13.30 tot 14.00 – Lunch
14.00 tot 14.30 – Algemene introductie rolstoelen met balanstechniek
14.30 tot 15.00 – Categorie 1: Actieve balansrolstoelen
15.00 tot 15.30 – Categorie 2: Passieve balansrolstoel
15.30 tot 16.00 – Categorie 3: Elektrische rolstoel met balanstechniek
16.00 tot 16.30 – Mogelijkheden tot aanschaf
16.30 tot 17.00 – Ruimte voor discussie en evaluatie

Schrijf je hier in voor de workshop

    Selecteer een datum:


    Opmerkingen: