Hulp bij WMO aanvraag

Is het mogelijk om gebruik te maken van de WMO, PGB of UWV voor een balansrolstoel?

Ja dat kan zeker! Een groot deel van onze klanten maakt gebruik van enige vorm van subsidie. Dit kan de gemeente zijn (WMO/PGB), dit kan het UWV zijn (wanneer het werkgerelateerd is) en dit kan zelfs ook een fonds of crowdfunding zijn. Wij kunnen hier uitgebreid over adviseren en kunnen je ondersteunen bij de noodzakelijke procedure voor bijvoorbeeld de WMO aanvraag.

Koen is ervaringsdeskundige en is graag bereid om je hier persoonlijk bij te begeleiden.

Wij helpen je graag met je WMO aanvraag

Hallo ik ben Koen,

Sinds de oprichting in 2017 ben ik werkzaam bij 2KERR. Eerst was dit parttime, naast mij studie en ondertussen alweer een hele tijd fulltime. Door mijn werk als adviseur, heb ik in de afgelopen jaren veel klanten mogen helpen met hun WMO/UWV aanvraag en erg veel ervaring opgedaan. Verschillende aanvragen met verschillende motivaties, voor een gedeeltelijke of volledige financiering van onze balansrolstoelen. Helaas is het zo dat een WMO-aanvraag vaak veel tijd kost en veel hindernissen kent. Dit heeft grotendeels te maken met de onbekendheid van de balansrolstoel en het feit dat dit hulpmiddel niet in het standaard hulpmiddelenpakket van de diverse leveranciers valt.

Echter zien wij steeds vaker een verandering van de houding van deze partijen. We zien dat met een goed onderbouwd verhaal er toch vaak veel mogelijk is. Heel belangrijk is het volgen van het juiste stappenplan. Hiermee kan ik je op weg helpen en ondersteunen tijdens de aanvraag. Ongeveer 70% van de door ons geleverde balansrolstoelen zijn deels of volledig vergoed door bijvoorbeeld WMO, PGB of UWV. Er zijn dus zeker mogelijkheden.

Wil je hier meer over weten? Wacht dan niet langer en neem contact met mij op. Ik sta je graag te woord.

088 – 045 0700
koen@2kerr.com

WMO aanvraag via de gemeente

In Nederland is het zo geregeld dat elke gemeente de taak heeft om invulling te geven aan de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor inwoners met een beperking. De gemeente heeft hiervoor een budget beschikbaar, waarmee zij kunnen voldoen aan de zorgplicht die de gemeente heeft naar haar inwoners. Vanzelfsprekend is dit een grote verantwoordelijkheid met veel verschillende zorgbehoeften, waardoor de gemeente zorgvuldig en kritisch kijkt naar de besteding van het beschikbare budget.

Ten aanzien van hulpmiddelen, stelt de gemeente een kernassortiment op waarmee de meest gangbare hulpmiddelen kunnen worden verstrekt. De uitvoering daarvan wordt doorgaans uitbesteed aan een leverancier die hierin is gespecialiseerd. De elektrische rolstoel met balanstechniek van 2KERR vallen niet in het kernassortiment waardoor deze niet standaard verstrekt worden.Het is echter toch mogelijk om aanspraak te maken op een product van 2KERR. Dit kan wanneer er een onderbouwing is die aangeeft dat er specifieke behoeftes zijn die niet kunnen worden afgedekt door het kernassortiment, maar wel door een 2KERR product. Of dat er meerdere oplossingen noodzakelijk zijn die gezamenlijk duurder zijn dan een 2KERR product.

Een gemeente kijkt naar het goedkoopst adequate hulpmiddel om aan de behoefte te kunnen voldoen. In het ene geval is het 2KERR product het meest adequaat, in het andere geval is het de goedkoopste oplossing. In beide gevallen is het noodzakelijk om een maatwerk WMO aanvraag in te dienen bij de gemeente waardoor de procedure wordt gestart om dit te onderzoeken.

Veel van onze klanten hebben dit traject doorlopen en delen graag hun positieve ervaringen met ons, waardoor we veel kennis hebben opgebouwd om je te helpen bij deze aanvraag. Daarnaast zien we de laatste jaren een duidelijke trend dat steeds meer gemeenten de voordelen gaan inzien van de 2KERR producten en overgaan tot een WMO verstrekking of PGB toekenning. We willen hiermee niet de indruk wekken dat dit voor iedereen van toepassing is. Maar het is duidelijk dat voor een bepaalde groep mensen dit de enige adequate oplossing is. Gelukkig komen ook steeds meer gemeenten tot dit inzicht.

Ondersteuning vanuit het UWV:

In Nederland willen we iedereen een kans geven op de arbeidsmarkt, dus ook mensen met een fysieke beperking. Sterker nog, er is sinds kort een participatieverplichting voor bedrijven om werkplekken te bieden aan mensen met een beperking. Het UWV is de instantie die hierbij bemiddelt en ondersteunt.

Dit kan bijvoorbeeld door het verstrekken van voorzieningen die het mogelijk maken je werk uit te voeren, ondanks je fysieke beperking. Of voorzieningen die het mogelijk maken om überhaupt op je werk te komen. Bij deze voorzieningen kun je denken aan een aangepast bureau, maar ook aan mobiliteitshulpmiddelen die je nodig hebt om je werk uit te voeren.

De balansrolstoelen van 2KERR kunnen hierbij een uitkomst bieden en een specifieke behoefte invullen. Om deze reden heeft het UWV dan ook deze producten onderkend en wordt in bepaalde situaties een 2KERR product verstrekt aan een medewerker. Het kan zijn dat de werkgever wordt verzocht hierbij ook een deel voor zijn rekening te nemen.

Een aantal van onze klanten heeft dit traject doorlopen en deelt hun ervaringen met ons, waardoor we je kunnen helpen bij deze aanvraag. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Wil je meer weten over hoe je een WMO aanvraag doet bij je gemeente?

Lees dan ons blog of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Bel 088 - 045 0700 Meer informatie