Hoe vraag ik een balansrolstoel aan via WMO, PGB of UWV?

Voor de aanschaf van een balansrolstoel is het mogelijk om gebruik te maken van de WMO of PGB. Een groot deel van onze klanten maakt dan ook gebruik van deze vorm van subsidie. Daarom kunnen wij je hier uitgebreid over adviseren en kunnen je ondersteunen bij de noodzakelijke procedure.

Wat is WMO?

De gemeente voert de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) uit. Deze wet is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van anderen. De WMO is er voor iedereen die hulp nodig heeft om bijvoorbeeld thuis te kunnen blijven wonen of om meer zelfstandig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als je dus hulp nodig hebt, dan is de gemeente verplicht om je daarbij te ondersteunen.

Ten aanzien van hulpmiddelen stelt de gemeente een kernassortiment op waarmee de meest gangbare hulpmiddelen kunnen worden verstrekt. Een balansrolstoel van 2KERR valt niet in het kernassortiment, daardoor wordt deze dus niet standaard verstrekt. Als je goed kan onderbouwen dat er specifieke behoeftes zijn die je niet kan bereiken met een standaard hulpmiddel maar wel met een balansrolstoel is het wel mogelijk om aanspraak te maken op de WMO.

WMO aanvragen voor een balansrolstoel

Is een balansrolstoel voor jou de beste oplossing? Dan dien je een maatwerk aanvraag te doen bij je gemeente en zal er een onderzoek worden gestart. Samen met de gemeente bekijk je welke hulp nodig is en hoe de gemeente daarin kan bijspringen.

Een balansrolstoel via het PGB

Een tweede manier voor ondersteuning vanuit de gemeente is het persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB is het mogelijk om een balansrolstoel (gedeeltelijk) vergoed te krijgen via de gemeente. Hiervoor kan je bij je eigen gemeente ook terecht bij het WMO loket.

Mogelijkheden via het UWV voor een balansrolstoel

In Nederland willen we iedereen een kans geven op de arbeidsmarkt, ook mensen met een fysieke beperking. Er is zelfs een participatie verplichting voor bedrijven om werkplekken aan te bieden voor mensen met een beperking, het UWV bemiddelt en ondersteunt hierbij. Het UWV kan bijvoorbeeld voorzieningen verstrekken zodat je ondanks je fysieke beperking je werk gewoon kunt uitvoeren. Een balansrolstoel van 2KERR kan hierbij een uitkomst bieden.

Hoe vraag ik WMO aan voor een balansrolstoel?

Veel van onze klanten hebben dit traject doorlopen en door hun ervaringen hebben we veel kennis opgebouwd om je te helpen bij je aanvraag. Daarnaast zien we de laatste jaren een duidelijke trend dat steeds meer gemeenten de voordelen gaan inzien van de 2KERR producten en overgaan tot een WMO verstrekking of PGB toekenning. We willen hiermee niet de indruk wekken dat dit voor iedereen van toepassing is. Maar het is duidelijk dat voor een bepaalde groep mensen dit de enige adequate oplossing is en ook steeds meer gemeenten komen tot dit inzicht. Wij kunnen je uitgebreid adviseren over een WMO aanvraag via je gemeente en we kunnen je ondersteunen bij de noodzakelijke procedure.

Wil je aanspraak maken op de WMO en heb je hulp nodig bij het aanvragen?

Bel 088 - 045 0700 Neem contact met ons op