Privacyverklaring 2KERR App

Deze privacyverklaring is van toepassing op 2KERR App en website, hierna 2KERR App. We respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe we om gaan met uw gegevens.

1. Contactgegevens 2KERR
Rijnstraat 5A
5347 KL Oss
Telefoonnummer: +31 (0)88 045 0700
E-mail: info@2kerr.com
Website: www.2kerr.com
Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via e-mail: info@2kerr.com.

2. Soorten gegevens die worden verzameld
Wij verwerken persoonsgegevens als u bij ons de App download en uw gegevens achterlaat.
De verwerking is beperkt tot de volgende gegevens:
– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Inlogcode
Met deze informatie wordt een account aangemaakt voor 2KERR App. Uw persoonlijke gegevens worden nooit met derden gedeeld zonder expliciete toestemming.

Van belang is om te weten dat wij niet altijd alle gegevens gebruiken. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens verwerken. Wij verwerken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vragen wij hiervoor expliciete toestemming.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons ter beschikking stelt.

4. Gegevensverwerking
Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

Wij gebruiken de gegevens onder andere:
– wanneer u onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
– voor relatiebeheer;
– voor het nakomen van wettelijke verplichtingen;
– wanneer u contact opneemt met ons via het contactformulier of de App;

5. Bewaartermijnen
Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaren wij de gegevens langer. Gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

6. Ontvangers van persoonsgegevens
Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Wij maken afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit leggen wij vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

7. Beveiliging persoonsgegevens
Wij respecteren de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheimgehouden worden.

8. Rechten voor u als betrokkene
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.
U heeft het recht om ons te allen tijde een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@2kerr.com. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek van toepassing is en van welk recht u gebruik wenst te maken. Wij proberen binnen een termijn van 4 weken te reageren.
Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Cookies
In de 2KERR App en op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de App of onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend App- of websitebezoek wordt herkend.

Wij maken gebruik van:
– Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren.
– Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website.
– Social cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar.
– Tracking cookies: deze worden gebruikt om onze website bezoekers te analyseren. Zo kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het gebruik van onze App en het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft.

Hoe kunt u cookies blokkeren en/of verwijderen?
Als u geen cookies geplaatst wilt hebben, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij uw eerste bezoek aan onze website. Mocht u al eerder de cookies hebben geaccepteerd, dan krijgt u die melding niet meer te zien. U dient dan eerst onze cookies te verwijderen. Ik verwijs u hiervoor naar het volgende stappenplan. Wat u ook kunt doen is het volgende: blokkeer het plaatsen van cookies via uw browser. Dit kunt u doen in uw browser bij instellingen.

10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

03 oktober 2022, Oss